PHP 7.1.20 Released

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

cURL Configuration Options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
curl.cainfo NULL PHP_INI_SYSTEM Available since PHP 5.3.7.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

Iată o explicație pe scurt a directivelor de configurare.

curl.cainfo string

A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an absolute path.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top